KONTAJNERY 5, 7, 10 a 12 ms otváracím zadným čelom.

Našim klientom ponúkame odvoz a likvidáciu stavebného, bio a zmiešaného odpadu prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov s objedmom 5, 7, 10  a 12 m3.
V ponuke máme kryté alebo otvorené veľkokapacitné kontajnery, rôzneho objemu z vrchu plnené alebo z boku plnené, otvárateľné kontajnery.

Pre viac informácií volajte 0908 881 999

CENNÍK ODVOZU A LIKVIDÁCIE ODPADOV – FIXNÉ CENY
Od 10 m3 sú ceny dohodou

Objem kontajnera Druh odpadu Cena 5CBM / 7 CBM
5CBM / 7CBM Stavebná suť, betón 130€ / 150€
5CBM / 7CBM Zmiešaný odpad 170€ / 199€
5CBM Výkopová zemina 110€
5CBM / 7CBM haluzovina, biologický odpad 110€ / 130€

CENNÍK ODVOZU A LIKVIDÁCIE ODPADOV PODĽA DRUHU ODPADU

Druh odpadu Cena za tonu
Zmiešaný odpad zo stavieb a demolácií 45€ / tona
Bitumenové zmesi (asflat) 28€ / tona
Zemina a kamenivo 6€ / tona
Sklo, sklobetón 25€ / tona
Stavebná suť 20€ / tona
Objemný odpad 49€ / tona
Korene stromov 38€ / tona
Odpady z lesného hospodárstva 20€ / tona

Závesný kontajner 12m3

Kontajner so zvýšeným objemom 12 metrov kubických je vhodný k zberu rozmerného tuhého a sypkého odpadu z domácností, priemyselných, stavebných a…

Závesný OTVÁRACÍ kontajner 12m3

Kontajner so zvýšeným objemom 12 metrov kubických je vhodný k zberu rozmerného tuhého a sypkého odpadu z domácností, priemyselných, stavebných a…

Závesný kontajner 10m3

Kontajner so zvýšeným objemom 10 metrov kubických je vhodný k zberu rozmerného tuhého a sypkého odpadu z domácností, priemyselných, stavebných a…

Závesný kontajner 7m3

Veľkopacitný kontajner s objemom 7 metrov kubických určený k zberu tuhého a sypkého odpadu z domácností, priemyselných, stavebných a poľnohospodárskych objektov.…

Závesný OTVÁRACÍ kontajner 7m3

Veľkopacitný kontajner s objemom 7 metrov kubických určený k zberu tuhého a sypkého odpadu z domácností, priemyselných, stavebných a poľnohospodárskych objektov.…

Závesný kontajner 5m3

Tento typ kontajnera je určený k zberu tuhého a sypkého odpadu z domácností, priemyselných, stavebných a poľnohospodárskych objektov. Vďaka zníženej nakladacej…

Uvedené sú uvedené bez DPH
Pri odbere väčšieho objemu služieb možná individuálna zľava
Pre iné odpady neuvedené v cenníku Vám vypracujeme individuálnu cenovú ponuku.
Odvoz a likvidáciu nebezpečných odpadov podľa dohody ADR treba konzultovať osobne alebo telefonicky