Odťahová služba NON-STOP

Nehody, poruchy, prevozy
Odťahy 24 hodín denne NON-STOP

Garancia časovej a výkonnostnej kvality. To nie sú sľuby, ale fakty. Stačí zavolať na náš Bratislavský dispečing  mob. 0908 881 999. Naši dispečeri Vás ihneď vybavia k Vašej spokojnosti vo Vašej núdzi. Rýchlosť, kvalita a bezpečnosť. Všetko čo Vám postojí, dáme do pohybu.

Tím Odťahovacej služby

Objednávka odťahovej služby na tel: 0908 881 999

FIAT DUCATO 3.0 MULTIJET A6 3.5T ODTAHOVAČKA

Paušálna cena za služby do 35 km 42,90 €*
Cena za 1 km jazdy vozidla služby nad 35 km v SR 0,72 €*
Uschovanie vozidla – voľná plocha ( za každých začatých 24 hod.) 6,60 €*

* uvedené ceny sú bez DPH